chào mừng bạn đến với website hanviet chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả

Máy Hàn, Mayhan, Máy hàn điện

Máy hàn TIG

 • Máy hàn TIG JASIC TIG 315PACDC
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 3pha/380V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Dòng đầu vào: 19A

  - Công suất: 8.9kVA

  - Khoảng dòng hàn: 10-315A

  - Khoảng dòng mồi: 0-100

  - Điện áp không tải: 42V

  - Điện áp hàn: 20V

  - Thời gian trễ khí: 0-2s

  - Độ rộng làm sạch: 20-80%

  - Tần số xung: 0.5-300Hz

  - Độ rộng xung: 10-90%

  - Hiệu suất: 85%

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Lớp cách điện: B

  - Lớp bảo vệ: IP23

 • Máy hàn TIG JASIC TIG 250PACDC
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 3pha/380V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Dòng đầu vào: 16A

  - Công suất: 6.3kVA

  - Khoảng dòng hàn: 10-250A

  - Khoảng dòng mồi: 0-100

  - Điện áp không tải: 42V

  - Điện áp hàn: 20V

  - Thời gian trễ khí: 0-2s

  - Độ rộng làm sạch: 20-80%

  - Tần số xung: 0.5-300Hz

  - Độ rộng xung: 10-90%

  - Hiệu suất: 85%

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Lớp cách điện: B

  - Lớp bảo vệ: IP23

 • Máy hàn TIG JASIC TIG 200P AC/DC
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 1Pha/220V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Dòng điện vào tiêu chuẩn: MMA 14.4/TIG 9.6A

  - Điện áp làm việc: MMA 28V/TIG 18V

  - Khoảng dòng hàn: 10-200A

  - Điện áp không tải: 45V

  - Chu kỳ làm việc: 60%

  - Hiệu suất tối đa: 98%

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Tần số xung: 0.5-50Hz

  - Dải xung: 0-99%

  - Khởi động từ: HF

  - Lớp cách điện: F

  - Lớp bảo vệ: IP23

 • Máy hàn TIG JASIC WSE 200
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 1Pha/220V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Dòng điện vào tiêu chuẩn: MMA 14.4/TIG 9.6A

  - Điện áp làm việc: MMA 28V/TIG 18V

  - Khoảng dòng hàn: 10-250A

  - Điện áp không tải: 45V

  - Chu kỳ làm việc: 60%

  - Hiệu suất tối đa: 98%

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Khởi động từ: HF

  - Lớp cách điện: F

  - Lớp bảo vệ: IP21S

 • Máy hàn TIG JASIC TIG 400DSP
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 3Pha/380V

  - Điện áp không tải: 63V

  - Chu kỳ làm việc: 60%

  - Hệ số công suất: 0.95

  - Lớp cách điện: F

  - Lớp bảo vệ: IP21S

  - Khoảng dòng hàn MMA: 10-400A

  - Dòng mồi: 10-410

  - Thời gian mồi: 0.01-1s

  - Khoảng dòng hàn TIG: 10-410A

  - Thời gian trễ khí: 0.01-15s

  - Thời gian tăng dòng: 0.1-99.9s

  - Chương trình cài đặt: 20

  - Tần số xung: 01-400

  - Tỷ lệ xung: 1-99%

 • Máy hàn TIG JASIC TIG 400P (IGBT)
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 3Pha/380V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Khoảng dòng hàn: 10-400A

  - Điện áp không tải: 54V

  - Thời gian trễ khí: 0.1-10s

  - Tần số xung: 0.5-50Hz

  - Tỷ lệ xung: 8-90%

  - Mồi hồ quang: HF

  - Chu kỳ làm việc: 60%

  - Hiệu suất: 100%

  - Lớp bảo vệ: IP21S

  - Lớp cách điện: F

  - Tiêu chuẩn sản xuất: GB 15579.1-2004

 • Máy hàn TIG JASIC TIG 400
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 3Pha/380V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Công suất: 8.3kVA

  - Khoảng dòng hàn: 20-380A

  - Điện áp hàn: 25.2V

  - Điện áp không tải: 60V

  - Chu kỳ làm việc: 60% at 380A

  - Công suất không tải: 100W

  - Thời gian trễ khí: 5s

  - Khoảng dòng hàn MMA: 20-350A

  - Khoảng dòng mồi: 0-100

  - Độ dày vật hàn: 0.5-20mm

  - Lớp cách điện: F

  - Lớp bảo vệ: IP21

  - Hiệu suất: 85%

  - Hệ số công suất: 0.93

 • Máy hàn TIG JASIC TIG 300A
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 3Pha/380V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Công suất: 8.3kVA

  - Khoảng dòng hàn: 20-300A

  - Điện áp hàn: 19V

  - Điện áp không tải: 55V

  - Chu kỳ tải: 60% at 280A

  - Thời gian trễ khí: 5s

  - Khoảng dòng mồi: 0-70

  - Lớp cách điện: F

  - Lớp bảo vệ: IP23

  - Mồi hồ quang: HF

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Hiệu suất: 85%

 • Máy hàn TIG JASIC 300S (3pha)
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 3pha/380V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Điện áp không tải: 55V

  - Dòng đầu vào: 18A

  - Khoảng dòng hàn: 10-300A

  - Thời gian trễ khí: 1-5s

  - Chu kỳ làm việc: 60%

  - Công suất không tải: 40W

  - Mồi hồ quang: HF

  - Hiệu suất: 85%

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Lớp cách điện: B

  - Lớp bảo vệ: IP23

 • Máy hàn TIG JASIC 300S (1pha)
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 1pha/220V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Điện áp không tải: 55V

  - Dòng đầu vào: 18A

  - Khoảng dòng hàn: 10-300A

  - Thời gian trễ khí: 1-5s

  - Chu kỳ làm việc: 60%

  - Công suất không tải: 40W

  - Mồi hồ quang: HF

  - Hiệu suất: 85%

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Lớp cách điện: B

  - Lớp bảo vệ: IP23

 • Máy hàn TIG JASIC TIG 250 (3pha)
  0 VNĐ

  - Điện áp đầu vào: 3Pha/380V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Công suất: 8.3KVA

  - Khoảng dòng hàn: 20-225A

  - Điện áp không tải: TIG 54/MMA 62

  - Chu kỳ làm việc: 60%

  - Công suất không tải: 60W

  - Thời gian trễ khí: 5s

  - Dải dòng mồi: 0-70

  - Lớp cách điện: F

  - Lớp bảo vệ: IP21

  - Mồi hồ quang: HF

  - Hiệu suất: 85%

  - Hệ số công suất: 0.93

 • Máy hàn TIG JASIC TIG 250
  0 VNĐ

  - Điện áp đầu vào: 1Pha/220V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Công suất: 8.3KVA

  - Khoảng dòng hàn: 20-225A

  - Điện áp không tải: TIG 54/MMA 62

  - Chu kỳ làm việc: 60%

  - Công suất không tải: 60W

  - Thời gian trễ khí: 5s

  - Dải dòng mồi: 0-70

  - Lớp cách điện: F

  - Lớp bảo vệ: IP21

  - Mồi hồ quang: HF

  - Hiệu suất: 85%

  - Hệ số công suất: 0.93

 • Máy hàn TIG JASIC TIG 200P
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 1Pha/220V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Công suất: 4.5kVA

  - Điện áp không tải: 43V

  - Khoảng dòng hàn: 10-200A

  - Thời gian trễ khí: 2-10s

  - Chu kỳ làm việc: 60%

  - Công suất không tải: 40W

  - Mồi hồ quang: HP

  - Hiệu suất: 85%

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Lớp cách điện: B

  - Lớp bảo vệ: IP23

 • Máy hàn TIG JASIC TIG 200S
  0 VNĐ

  - Điện áp đầu vào: 1 pha/220V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Dòng đầu vào: 21A

  - Điện áp không tải: 42V

  - Khoảng dòng hàn: 10-200A

  - Thời gian trễ khí: 2.5-5s

  - Chu kỳ làm việc: 60%

  - Công suất không tải: 35W

  - Hiệu suất: 85%

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Lớp cách điện: B

  - Lớp bảo vệ: IP21

 • Máy hàn TIG HUTONG 300Ai
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 1Pha/220V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Công suất tải:

  -- TIG 7.5kVA

  -- MMA 10kVA

  - Điện áp không tải: 60V

  - Khoảng dòng hàn: 15-240A

  - Chu kỳ làm việc:

  -- 60% at 240A

  -- 100% at 185A

  - Hiệu suất làm việc: 85%

  - Lớp cách điện: H

  - Lớp bảo vệ: IP23

  - Trọng lượng: 9.5Kg

Về chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀN VIỆT
ĐC: 148 Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
VPGD: 1135 Giải Phóng - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0101879027 ngày 21/2/2006
Người đại diện: Ông Phạm Văn Ngọc
ĐT: 04.3642.1095/1096
Email: contact@hvweld.com