chào mừng bạn đến với website hanviet chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả

Máy Hàn, Mayhan, Máy hàn điện

Máy hàn TIG

 • Máy hàn TIG RILAND WSE 250
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 3pha/380V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Dòng đầu vào: 16A

  - Công suất: 6.3kVA

  - Khoảng dòng hàn: 10-250A

  - Khoảng dòng mồi: 0-100

  - Điện áp không tải: 42V

  - Điện áp hàn: 20V

  - Thời gian trễ khí: 0-2s

  - Độ rộng làm sạch: 20-80%

  - Hiệu suất: 85%

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Lớp cách điện: F

  - Lớp bảo vệ: IP21

 • Máy hàn TIG RILAND WS 300
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 3Pha/380V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Công suất: 8.3kVA

  - Khoảng dòng hàn: 20-300A

  - Điện áp hàn: 19V

  - Điện áp không tải: 55V

  - Chu kỳ tải: 60% at 280A

  - Thời gian trễ khí: 5s

  - Khoảng dòng mồi: 0-70

  - Lớp cách điện: F

  - Lớp bảo vệ: IP23

  - Mồi hồ quang: HF

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Hiệu suất: 85%

 • Máy hàn TIG RILAND WS 250
  0 VNĐ

  - Điện áp đầu vào: 3Pha/380V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Công suất: 8.3KVA

  - Khoảng dòng hàn: 20-225A

  - Điện áp không tải: TIG 54/MMA 62

  - Chu kỳ làm việc: 60%

  - Công suất không tải: 60W

  - Thời gian trễ khí: 5s

  - Dải dòng mồi: 0-70

  - Lớp cách điện: F

  - Lớp bảo vệ: IP21

  - Mồi hồ quang: HF

  - Hiệu suất: 85%

  - Hệ số công suất: 0.93

 • Máy hàn TIG RILAND TIG 200A
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 1Pha/220V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Dòng đầu vào: 20.5A

  - Công suất: 4.5kVA

  - Điện áp không tải: 60V

  - Khoảng dòng hàn: 10-200A

  - Khả năng hàn que: 1.6-3.2mm

  - Chu kỳ làm việc: 40% at 200A

  - Hiệu suất: 85%

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Lớp cách điện: B

  - Lớp bảo vệ: IP21

  - Khởi động từ HF

  - Trọng lượng: 7Kg

 • Máy hàn TIG RILAND TIG 200S
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 1Pha/220V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Điện áp không tải: 56V

  - Khoảng dòng hàn: 15-200A

  - Điện áp hàn: 14.6V

  - Chu kỳ làm việc: 60%

  - Hệ số công suất: 0.73

  - Lớp cách điện: F

  - Lớp bảo vệ; IP21S

  - Khởi động từ: HF

  - Hiệu suất tối đa: 85%

  - Trọng lượng: 9Kg

   

 • Máy hàn TIG EASY TIG 200AC/DC
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 1Pha/220V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Dòng điện vào tiêu chuẩn: 20.5A

  - Công suất tải: 4.5kVA

  - Điện áp làm việc: 18V

  - Khoảng dòng hàn:

  -- TIG 10-200A

  -- MMA 10-160A

  - Điện áp không tải: 56V

  - Chu kỳ làm việc: 40% at 200A

  - Hiệu suất tối đa: 98%

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Khởi động từ: HF

  - Lớp cách điện: F

  - Lớp bảo vệ: IP21

 • Máy hàn TIG EASY TIG 315 AC/DC
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 1Pha/220V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Dòng điện vào tiêu chuẩn: 13.5A

  - Công suất tải: 8.9kVA

  - Điện áp làm việc: 23V

  - Khoảng dòng hàn:

  -- TIG 10-315A

  -- MMA 10-250A

  - Điện áp không tải: 45V

  - Chu kỳ làm việc: 40% at 315A

  - Hiệu suất tối đa: 98%

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Khởi động từ: HF

  - Lớp cách điện: F

  - Lớp bảo vệ: IP21

 • Máy hàn TIG EASY WSM 400
  0 VNĐ

  - Điện áp đầu vào: 3pha/380V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Dòng vào định mức: 18.3A

  - Công suất tải: 13kVA

  - Điện áp không tải: 55V

  - Khoảng dòng hàn: 

  -- TIG 10-400A

  -- MMA 10-320A

  - Chu kỳ làm việc: 60%

  - Hiệu suất tối đa: 89%

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Tần số xung: 25-250Hz

  - Dải xung: 10-90%

  - Độ dày vật hàn: 0.5-20mm

  - Lớp cách điện: F

  - Lớp bảo vệ: IP21

  - Trọng lượng: 32Kg

 • Máy hàn TIG EASY WSM 300
  0 VNĐ

  - Điện áp đầu vào: 3pha/380V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Dòng vào định mức: 18.3A

  - Công suất tải: 12kVA

  - Điện áp không tải: 55V

  - Khoảng dòng hàn: 20-315A

  - Chu kỳ làm việc: 60%

  - Hiệu suất tối đa: 89%

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Tần số xung: 25-250Hz

  - Dải xung: 10-90%

  - Độ dày vật hàn: 1-12mm

  - Lớp cách điện: F

  - Lớp bảo vệ: IP21S

  - Trọng lượng: 40Kg

 • Máy hàn TIG EASY WS 400
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 3Pha/380V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Dòng đầu vào ổn định: 19.8A

  - Công suất: 13kVA

  - Điện áp mạch hở: 64V

  - Khoảng dòng hàn:

  -- TIG 10-315A

  -- MMA 10-320A

  - Chu kỳ làm việc: 40% at 400A

  - Hiệu suất tối đa: 85%

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Thời gian trễ khí: 1-10s

  - Độ dày vật hàn: 0.5-12mm

  - Lớp cách điện: F

  - Lớp bảo vệ: IP21

   

 • Máy hàn TIG EASY WS 300
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 3Pha/380V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Dòng đầu vào ổn định: 12.6A

  - Công suất: 8.3kVA

  - Điện áp mạch hở: 54V

  - Khoảng dòng hàn: 10-315A

  - Chu kỳ làm việc: 40% at 315A

  - Hiệu suất tối đa: 85%

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Độ dày vật hàn: 0.5-12mm

  - Lớp cách điện: F

  - Lớp bảo vệ: IP21

   

 • Máy hàn TIG EASY TIG 250DSP
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 3Pha/380V

  - Điện áp không tải: 54V

  - Chu kỳ làm việc: 60%

  - Hệ số công suất: 0.95

  - Lớp cách điện: F

  - Lớp bảo vệ: IP21S

  - Khoảng dòng hàn MMA: 10-200A

  - Dòng mồi: 10-100

  - Thời gian mồi: 0.01-1s

  - Khoảng dòng hàn TIG: 10-250A

  - Thời gian trễ khí: 0.01-10s

  - Thời gian tăng dòng: 0.1-99.9s

  - Tần số xung: 25-250

  - Tỷ lệ xung: 10-90%

 • Máy hàn TIG EASY TIG 200P
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 1Pha/220V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Công suất: 4.5kVA

  - Dòng đầu vào: 20.5A

  - Khoảng dòng hàn: 

  --TIG 10-200A

  -- MMA 10-160A

  - Điện áp không tải: 54V

  - Công suất không tải: 40W

  - Khởi động từ: HF

  - Chu kỳ làm việc: 60%

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Tần số xung: 25-250Hz

  - Dải xung: 10-90%

  - Độ dày vật hàn: 0.3-8.0mm

 • Máy hàn TIG EASY TIG 200A
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 1Pha/220V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Dòng đầu vào: 20.5A

  - Công suất: 4.5kVA

  - Điện áp không tải: 60V

  - Khoảng dòng hàn: 10-200A

  - Khả năng hàn que: 1.6-3.2mm

  - Chu kỳ làm việc: 40% at 200A

  - Hiệu suất: 85%

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Lớp cách điện: B

  - Lớp bảo vệ: IP21

  - Khởi động từ HF

  - Trọng lượng: 7Kg

 • Máy hàn TIG EASY TIG 200S
  0 VNĐ

  - Điện áp vào: 1Pha220V

  - Tần số: 50/60Hz

  - Công suất tải: 4.5kVA

  - Dòng đầu vào: 20.5A

  - Khoảng dòng hàn: 10-200A

  - Điện áp không tải: 43V

  - Điện áp hàn: 18V

  - Công suất không tải: 40W

  - Khởi động từ: HF

  - Chu kỳ làm việc: 40%

  - Hiệu suất: 85%

  - Hệ số công suất: 0.93

  - Lớp cách điện: B

  - Lớp bảo vệ: IP21

Về chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀN VIỆT
ĐC: 148 Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
VPGD: 1135 Giải Phóng - Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0101879027 ngày 21/2/2006
Người đại diện: Ông Phạm Văn Ngọc
ĐT: 04.3642.1095/1096
Email: contact@hvweld.com